Politikalarımız

Kalite Politikamız
Telcoset firması olarak amacımız;
Değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda müşteri istek ve ihtiyaçlarını belirleyip,ürün kalitesi ve çeşitliliği ile sektöründe yenilikçi,rekabetçi ve lider olmak,

IP Network,Güvenlik,Altyapı,Sistem,DataCenter ve Danışmanlık konularında Ürün ve Hizmet kalemlerimizi Müşterilerimize, tedarikçilerimize, varlık kaynağımız olan çalışanlarımızla kaliteli, güvenli ve inovatif bir bakış açısıyla sunmaktır.

Dünya çapında müşterilerinin, kendi pazarlarında rekabet gücünü arttıran çözümleri, en kısa sürede uygun maliyetler ile sunan, saygın ve çalışanların kariyerlerinde önemli bir yeri olacak bir marka haline gelmek. Bu amaçla Telcoset müşteri memnuniyetini arttırmak için sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir.

Yenilikçi ve fark yaratan yaklaşım düşüncesiyle hareket edip, sürekli gelişim bilincini uygulamak ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile beraber gerçekleştirebilen ve KYS’nin ISO 9001:2015 standartları ve gerekliliklerine uygun olarak gelişeceğini ve sürekli iyileştireceğini beyan eden, müşteriler ve bütün ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir kuruluş olmaktır.

İş Güvenliği ve Çevre Politikamız

Telcoset ileri Strateji ve İş Geliştirme A.Ş.’nin uyguladığı iş stratejisinin temelinde "insan merkezli sürdürülebilir büyüme ilkesi" yer alır. Bu doğrultuda tüm hizmetlerimizin ülke ekonomisine katma değer yaratması ve yenilikçi nitelikte olması temel prensibimizdir.
Telcoset İleri Strateji ve İş Geliştirme A.Ş. bağlı ve eşit kontrole sahip olduğu ortaklıklarında, İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalardan taviz vermeden çalışır, bu uygulamalar işimizin en kritik süreçleri olarak yönetilir.
Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz.
İş Güvenliği ve Çevre temelini oluşturan bu hedeflerimize ulaşmak için;
• Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde emniyetsiz durum ve davranışların tehlikelerini belirleyerek olası iş kazası risklerini en aza indirmek için etkin risk değerlendirmesi yapacağımızı,
• Tüm yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleyebilmek adına daima çalışacağımızı,
• Tehlikeleri ortadan kaldırabilmek adına isg yönetim sisteminin daima iyileştirmeye götüreceğimizi,
• İş kazası risklerini ortadan kaldırmak, güvenli bir çalışma ortamını sürekli kılmak ve "Sıfır İş Kazası" hedefimize ulaşmak için İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirme yönünde azami gayret gösterip gerekli önlemleri alacağımızı,
• Yasal mevzuatlarla ilgili yerine getirilmesi gereken yasal veya diğer şartların yerine getirilmesini sağlayacağımızı,
• Sürekli gelişimi sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik ihlali olarak tanımlanabilecek her durumu kök nedenlerini araştırarak raporlayacağımızı, çalışanlarımız ile iletişim ve istişare içerisinde olacağımızı, kaynakları sağlayacağımızı, teftiş ve denetimlerle performansları izleyeceğimizi,
• Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm faaliyetler de aktif rol oynatılacağını,
• Ofis içerisinde çalışma şartlarımızın ve ergonomik koşullarımızın daima izleneceğini ve olası aksaklıkların tespiti halinde yenilikçi görüş ile takibinin yapılacağını,
Temeli “Önce İnsan" olan yönetim anlayışını benimseyerek çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle;
• Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek,
• Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak,
• Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak,
• Elektronik ve ofis atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmek,
• Ürünlerimizin yaşam boyu tehlike yaratacak çevresel etkilerini tasarım aşamasında dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından yararlanmak, hedefimizdir.
Çevre Koruma Taahhütlerimiz;
• Çevre kirliliğinin önüne geçme,
• Atık yönetimi ve atıkların uygun şekilde toplanarak atılmasını ve atık miktarının azaltılmasını,
• Teknolojik atıkların uygun şekilde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı,
• Enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasını,
• Su tüketiminde tasarruf sağlanmasını,
• Çevre bilincinin geliştirilmesini,
• Toplumu bilgilendirilmesini, tüm Telcoset ailesindeki çalışanlarımızın yaşanılır bir çevre yaratmak yönünde çaba sarf etmelerini arzu ediyoruz.

Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenici ve tedarikçilerimizin, İş Güvenliği ve Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere yönelik prosedür, tebliğ ve talimatlara uygun hareket etmesi için gerekli yönlendirmeyi yapacağımızı ve aynı zamanda uygulama ve gelişimlerine katkı sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

TELCOSET A.Ş. olarak: firmamızın güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak, firmamızın temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedeflemektir.
Risk yönetim çerçevesi, bilgi güvenliği risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini, işlenmesini kapsar. Risk değerlendirmesi, uygulanabilirlik bildirgesi ve risk işleme planı, bilgi güvenliği risklerinin nasıl kontrol edildiğini tanımlar. Bu planın yönetiminden ve gerçekleştirilmesinden BGYS Yönetim Temsilcisi sorumludur. TELCOSET A.Ş olarak, "Bilgi Güvenliği Politikası"nın uygulanmasının sağlanması ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan eder.Buradan hareketle:
• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
• Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
• Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,
• Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
• Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
Taahhüt ederiz.

Contact

Phone: +90 (212) 337 01 01

Fax: +90 (212) 288 59 19

info@telcoset.com.tr

Barbaros Bulvarı

Dr. Orhan Birman İş Merkezi No: 149 Kat: 10 34349

Balmumcu - İstanbul

Map

Management Systems

The Quality Management System is certified with ISO 9001:2015, and Information Security Management System is certified with ISO 27001:2013 standards.